Werkwijzer

Verrekening parttime inkomsten

Cover werkwijzer Verrekening parttime inkomsten

Wat is een goed werkproces bij de verrekening van parttime inkomsten in de bijstand? Wanneer is de verrekening goed uitgevoerd? Geef je klanten een keuze in de manier van verrekenen? Deze werkwijzer beschrijft hoe enkele gemeenten deze vraagstukken in de praktijk aanpakken.

Korte samenvatting

De Werkwijzer Verrekening parttime inkomsten geeft allereerst achtergrondinformatie over parttime werken in de bijstand en de daarbij behorende inkomstenverrekening. Ook komt aan de orde wat het vraagt van gemeenten en van klanten om parttime werk lonend te maken.

Daarna volgt een beschrijving van de stappen van het basisproces die elke gemeente moet doorlopen, met tips en documenten uit de bezochte gemeenten. Verder zijn er voorbeeldberekeningen voor complexe elementen van inkomstenverrekening: vierwekelijkse inkomsten, vakantiegeld en een eindejaarsuitkering.

Ten slotte gaat de werkwijzer in op de drie manieren waarop gemeenten het basisproces vormgeven: verrekenen op de maand, achteraf verrekenen of schatten. Drie fictieve casussen laten zien hoe die drie methoden van inkomstenverrekening in de praktijk uitwerken bij uitstroom, een te late loonstrook of als de baan stopt. Daarnaast komt kort een vierde methode van inkomstenverrekening aan de orde die nog in ontwikkeling is: Surplus.

De eerste versie van de werkwijzer verscheen in juni 2018. Tussen september en december 2018 zijn aanvullingen en opmerkingen verzameld. Deze zijn verwerkt in de versie van februari 2019.

Scan en verbeter het proces rond parttime werk

Wat kun je als gemeente in je processen veranderen om parttime werk voor bijstandsgerechtigden toegankelijker en prettiger te maken? Wat kun je daarbij leren van andere gemeenten? Divosa biedt hiervoor een incompanytraject aan. In drie dagen wordt jouw gemeente gescand en ondersteund bij het opzetten van een verbeterplan. Lees meer

Logo Effectiviteit & Vakmanschap

Deze uitgave is een onderdeel van het programma Vakmanschap van Divosa, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee stimuleert Divosa dat gemeenten onderbouwd werken in het sociaal domein. Dat betekent dat professionals keuzes maken op basis van kennis uit wetenschap, praktijk en cliëntervaring en hierop reflecteren. Wil jij ook werken aan je vakmanschap? Lees meer over het programma