Publicaties

Simpel Switchen: Toolkit Parttime Werk naast uitkering

In Nederland starten jaarlijks tienduizenden mensen met parttime werken naast hun uitkering. Zij ervaren vaak onrust over hun nieuwe – onzekere – financiële situatie. Voor gemeenten is het verrekenen van parttime inkomsten naast een uitkering vaak bewerkelijk en tijdrovend. De Toolkit Parttime Werk bevat documenten uit de uitvoeringspraktijk van gemeenten die helpen om de overgang van uitkering naar parttime werk simpeler te maken.

Uit de scans parttime werk van Divosa blijkt dat meer dan de helft van de inwoners die parttime werken de aanvullende uitkering niet op tijd uitbetaald krijgt. Andere inwoners krijgen te maken met terugvorderingen en herberekeningen. De manier waarop gemeenten de inkomsten verrekenen kan zo voor behoorlijk wat onrust en stress zorgen.

Inkomstenverrekening parttime werk in de bijstand

Het proces rondom parttime werk is in de Toolkit Parttime Werk opgedeeld in vijf stappen: voorbereiding, start, looninformatie aanleveren, verrekenen en doorgroeien en vasthouden. Onder elke stap in de toolkit staan documenten die gemeenten kunnen helpen om het proces zo vorm te geven dat parttime werken voor zowel de inwoner als de gemeente soepel verloopt. Het gaat bijvoorbeeld om werkprocessen, brieven en een belscript. 

Over ‘Simpel Switchen in de Participatieketen'

Veel mensen die vanuit een uitkering willen gaan werken durven die stap niet te zetten. Zij hebben de zekerheid van een stabiel inkomen, vaste begeleiding of een veilige weg nodig om de sprong te wagen. Simpel Switchen wil de drempels om aan het werk te gaan wegnemen. En het mensen makkelijker maken om een stapje terug te doen als het even niet lukt. Dit doen we in de uitvoering én in wet- en regelgeving. Zodat uiteindelijk iedereen mee kan doen op de plek die op dát moment het beste bij diegene past, of dat nou gewoon werk, beschut werk, dagbesteding en/of een uitkering is.

Meer informatie vind je op www.simpel-switchen.nl. Wil je iets delen naar aanleiding van Simpel Switchen, stuur een bericht naar info@simpel-switchen.nl.