Publicaties

Simpel Switchen: Klantreis van dagbesteding naar beschut werk

De klantreis van dagbesteding naar beschut werk biedt gemeenten, werkgevers en aanbieders van dagbesteding aanknopingspunten om het switchen tussen dagbesteding en werk te versimpelen. In een klantreis staat de beleving van werknemers, werkgevers en consulenten centraal.

De begeleider binnen de dagbesteding constateert dat een kandidaat potentie heeft om de stap naar betaald werk te zetten. Wat betekent dat vervolgens voor een consulent, een kandidaat en een mogelijke werkgever? In de klantreis vertellen zij welke stappen ze daarbij in de praktijk ondernemen en hoe prettig of onprettig ze dit ervaren. Ook delen zij hoe deze stappen van dagbesteding naar beschut werk er voor hen idealiter uit zouden zien.

Een succesvol traject van dagbesteding naar beschut werk

Daarnaast lees je in de klantreis de meest opvallende bevindingen, de basisingrediënten voor een succesvol traject en een reeks aanbevelingen. 

Over ‘Simpel Switchen in de Participatieketen'

Veel mensen die vanuit een uitkering willen gaan werken durven die stap niet te zetten. Zij hebben de zekerheid van een stabiel inkomen, vaste begeleiding of een veilige weg nodig om de sprong te wagen. Simpel Switchen wil de drempels om aan het werk te gaan wegnemen. En het mensen makkelijker maken om een stapje terug te doen als het even niet lukt. Dit doen we in de uitvoering én in wet- en regelgeving. Zodat uiteindelijk iedereen mee kan doen op de plek die op dát moment het beste bij diegene past, of dat nou gewoon werk, beschut werk, dagbesteding en/of een uitkering is.

Meer informatie vind je op www.simpel-switchen.nl. Wil je iets delen naar aanleiding van Simpel Switchen, stuur een bericht naar info@simpel-switchen.nl.