Publicaties

Simpel Switchen: Belevingsmodule Nick

Veel mensen verliezen op dit moment hun baan. Een van hen is het fictieve maar waarheidsgetrouwe personage Nick. Hij is met plezier beveiliger maar komt thuis te zitten. Zie hier wat voor impact dit heeft op Nick.

Loontwerken.nu is onderdeel van het UWV-subsidieonderzoek ‘Als verrekenen een beperking is’, uitgevoerd door Muzus en Optimalistic, in samenwerking met het UWV, ministerie van SZW en verschillende gemeenten. De verhaallijn van Nick is ontwikkeld in opdracht van Simpel Switchen.

Over ‘Simpel Switchen in de Participatieketen'

Veel mensen die vanuit een uitkering willen gaan werken durven die stap niet te zetten. Zij hebben de zekerheid van een stabiel inkomen, vaste begeleiding of een veilige weg nodig om de sprong te wagen. Simpel Switchen wil de drempels om aan het werk te gaan wegnemen. En het mensen makkelijker maken om een stapje terug te doen als het even niet lukt. Dit doen we in de uitvoering én in wet- en regelgeving. Zodat uiteindelijk iedereen mee kan doen op de plek die op dát moment het beste bij diegene past, of dat nou gewoon werk, beschut werk, dagbesteding en/of een uitkering is.

Meer informatie vind je op www.simpel-switchen.nl. Wil je iets delen naar aanleiding van Simpel Switchen, stuur een bericht naar info@simpel-switchen.nl.