Publicaties

Opzetten trainingsaanbod ondermijnende criminaliteit en het sociaal domein

Samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Divosa een trainingsaanbod op maat ontwikkeld, gericht op de bijdrage van het sociaal domein aan de aanpak van ondermijning. 

De handreiking ‘Opzetten trainingsaanbod ondermijnende criminaliteit en het sociaal domein’ is gebaseerd op de trainingen die in 2021 in tien pilotgemeenten tot stand zijn gekomen.

De handreiking is zo geschreven dat ook andere gemeenten de ervaringen uit de pilot kunnen gebruiken als onderlegger bij het bepalen van hun eigen aanpak, en zo een trainingsaanbod kunnen samenstellen dat gebaseerd is op de eigen behoefte.

De belangrijkste thema’s die aan bod komen, zijn:

  • Bewustwording van ondermijning en de rol van het sociaal domein. 
  • De samenwerking tussen het sociaal en veiligheidsdomein. 
  • Omgaan met de AVG en de Wet Damocles. 
  • Omgaan met professionele dilemma’s in het sociaal domein. 
  • Het opereren van frontlijnteams en de inzet van de frontlijnprofessional, inbedding in wijk, netwerk en organisatie. 
  • Leren kijken met een ‘ondermijningsbril’ en informatie verzamelen en delen.

Contactpersoon

Hennie van Deijck

procesmanager Organisatieontwikkeling