Publicaties

Mysterie Module Rechtsbescherming

Is jouw gemeente of organisatie al aan de slag om sociaaljuridische informatie, advies en ondersteuning voor inwoners duidelijker en laagdrempeliger te organiseren? En wil je weten hoe rechtsbescherming nog robuuster gemaakt kan worden? Of is het nieuw en willen jullie graag een goede start maken? Ontdek wat robuuste rechtsbescherming voor jullie inhoudt aan de hand van alledaagse casussen. Ga aan de slag met de Mysterie Module over rechtsbescherming en bespreek wat er mis - en goed - kan gaan voor zowel inwoners als professionals.

Laatste update: 6 december 2023

Ga naar de Mysterie Module Rechtsbescherming

Om ervoor te zorgen dat inwoners altijd terecht kunnen voor de juiste hulp is goede samenwerking tussen gemeenten en sociaaljuridische partners onmisbaar. In deze Mysterie Module kun je individueel luisteren naar diverse ervaringen van inwoners en uitvoerders. Gezamenlijk ontrafel je de mysteries en ontdek je hoe hier robuuste sociaaljuridische ondersteuning wordt aangeboden.

Raadpleeg de Mysterie Module bijvoorbeeld tijdens een regulier overleg zoals een teamoverleg, casuïstiekoverleg, een afstemmingsoverleg tussen beleid en uitvoering. Of tijdens een (kick-off) bijeenkomst met interne en/of externe samenwerkingspartners. Kies daarbij voor casussen die goed aansluiten bij het werkveld van de mensen die het mysterie gaan ontrafelen.

De Mysterie Module is ontwikkeld in opdracht van het programma Robuuste rechtsbescherming en mede mogelijk gemaakt door Muzus en Justice42. 

Handreiking: Aan de slag met rechtsbescherming

De Mysterie Module is verbonden met een handreiking: Aan de slag met rechtsbescherming. De handreiking bevat een overzichtelijk geheel van context, kennis en praktijkvoorbeelden die kunnen helpen om in jouw gemeente, organisatie of regio een positieve verandering in gang te zetten. In de casussen van de Mysterie Module wordt steeds verwezen naar specifieke hoofdstukken in de handreiking, waardoor je na het doorlopen van het mysterie meteen aan de slag kunt met een specifiek onderdeel van de dienstverlening. 

Bekijk de handreiking ‘Aan de slag met rechtsbescherming'