Publicaties

Factsheet gezinsmigranten: rapportage werk, inburgering en onderwijs 2021

Sinds 1 januari 2022 hebben gemeenten weer een rol bij de inburgering van statushouders én andere inburgeringsplichtige migranten. Die andere inburgeringsplichte migranten zijn vooral gezinsmigranten: niet-Nederlandse migranten die naar Nederland verhuizen om hier bij hun partner te kunnen zijn. Ook kan het gaan om kinderen die bij hun ouders gaan wonen. Daarnaast is er nog een klein aantal inburgeringsplichtige ‘overige migranten’, bestaande uit imams, rabbijnen, kloosterlingen en vreemdelingen met een niet-tijdelijke humanitaire status.

Deze factsheet gaat over de inburgeringsplichtige gezins- en overige migranten en rapporteert over werk, inburgering en onderwijs. Deze informatie helpt gemeenten op weg om zicht te krijgen op de groep die zij de komende jaren gaan begeleiden.

Contactpersoon