Publicaties

Divosa Benchmark Werk en Inkomen • Jaarrapportage 2022

De Divosa Benchmark Werk & Inkomen Jaarrapportage 2022 is gebaseerd op cijfers van 226 deelnemende gemeenten. Zij vertegenwoordigen 85% van het bijstandsbestand en twee derde van alle gemeenten.

In 2022 daalde het bijstandsbestand met 6,7% ten opzichte van eind 2021. Daarmee zet de daling van het bijstandsvolume, die al voor de coronaperiode was ingezet, in 2022 verder door; in de afgelopen tien jaar was het aantal mensen in de bijstand niet eerder zo laag. Zowel het instroompercentage van 22% als het uitstroompercentage van 26% lagen in 2022 lager dan in voorgaande jaren.

Minder dynamiek in in- en uitstroom geeft gemeenten de mogelijkheid om in te zetten op bijstandsgerechtigden die langdurig in de bijstand verblijven. Hun aandeel neemt alleen maar toe. Dat blijkt uit deze Jaarrapportage 2022 van de Divosa Benchmark Werk & Inkomen, een samenwerking van Divosa, BMC en Stimulansz.

Contactpersoon