Ook dit jaar organiseren we rond de ALV op vrijdag 26 januari een symposium, met twee inspirerende sprekers. Het symposium gaat over kansengelijkheid en gezond samenleven. Deze twee thema’s staan – naast bestaanszekerheid – centraal in de vernieuwde propositie van gemeenten 'De waarde van het sociaal domein', die binnenkort zal worden gepubliceerd. Alle Divosaleden zijn welkom. 

Tijdens de bijeenkomst zal Tim 'S Jongers spreken over de transformatie van het sociaal domein in de lokale praktijk. Wat kunnen gemeenten samen met inwoners doen om kansengelijkheid te vergroten? Tim is politicoloog, bestuurskundige en publicist. In zijn werk focust hij vooral op verschillen in de samenleving en de positie van mensen in kwetsbare situaties, en hoe deze verschillen kunnen worden overbrugd. Zo schreef hij het boekje Beledigende Broccoli

De tweede spreker op het symposium is Aletta WinsemiusZij zal in gesprek gaan over de sociale aspecten van gezondheid en het belang van collectieve maatregelen door gemeenten. Aletta is werkzaam als senior adviseur bij de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Ze schreef mee aan het advies Een eerlijke kans op een gezond leven. Ze richt zich op de verbinding tussen gezondheid, zorg en samenleving en hoe daarbij de kracht van gemeenschappen kan worden vergroot en versterkt. 

Gelijke kansen, gezond samenleven en bestaanszekerheid, het heeft allemaal met elkaar te maken. Leden van Divosa ervaren dat elke dag weer. Daarom wil Divosa dat het nieuwe kabinet deze vraagstukken integraal oppakt. Wij willen dat inwoners weer grip krijgen op hun leven. 

Wie hebben stemrecht op de ALV?

Op de ALV hebben alleen hoofdleden stemrecht. Hoofdleden die zelf niet aanwezig kunnen zijn, kunnen iemand machtigen om namens hen de ALV bij te wonen en te stemmen. Hoofdleden of hun gemachtigden ontvangen na aanmelding de agendastukken.

Meld je aan voor deze bijeenkomst