Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stelt voor dit jaar € 18,7 miljoen beschikbaar voor subsidie voor financiële educatie op middelbare scholen. Dit leert jongeren, ook voordat ze met 18 jaar financieel zelfstandig worden, beter om te gaan met hun financiën. Dat dit nodig is, blijkt ook uit recent onderzoek in opdracht van Wijzer in geldzaken.

Het is belangrijk dat jongeren al voor hun 18e leren hoe ze om moeten gaan met geldzaken én geldzorgen. De subsidie kan worden ingezet om bijvoorbeeld docenten te trainen die leerlingen onderwijs geven over geldzaken. Middelbare scholen kunnen tussen 15 april en 10 mei 2024 een aanvraag indienen.

De subsidie raakt aan nieuw onderzoek in opdracht van Wijzer in geldzaken, waaruit blijkt dat 30 procent van de jongeren in het afgelopen jaar weleens problemen met geldzaken heeft ervaren. Dit gaat naar eigen zeggen over meer geld uitgeven dan binnenkomt, het kopen van spullen op afbetaling en schulden bij familie of vrienden. Er is veel variatie in de mate waarin jongeren goed om kunnen gaan met financiële verleidingen.

Financiële beïnvloeding door influencers

Uit dit onderzoek ‘Hoe ben jij je Geld de Baas?’ blijkt dat veel jongeren tussen de 16 en 19 jaar zich bij een financiële beslissing weleens laten beïnvloeden door een influencer. Door deze beïnvloeding heeft 39 procent van de jongeren die influencers volgt weleens geld verdiend, 46 procent geld bespaard en 29 procent geld verloren. Jongeren die (een deel van) hun geld zelf verdienen met bijvoorbeeld een bijbaan zijn naar eigen zeggen minder financieel beïnvloedbaar door influencers, dan jongeren die hun geld krijgen van ouders of via een studiefinanciering. 

De samenvatting van het onderzoek staat op de Kennisbundel Armoede & Schulden van Divosa. Deze biedt een compleet en een up-to-date overzicht van handreikingen en andere kennis over armoede en schulden, bedoeld voor professionals en vrijwilligers die zich inzetten om mensen met (dreigende) schulden en geldzorgen te helpen.

Versterk de financiële gezondheid van mensen

Divosa vindt het belangrijk om te investeren in onze eigen financiële gezondheid en die van onze kinderen. Financieel gezond betekent vrij zijn van geldzorgen, het beschikken over financiële vaardigheden en vertrouwen hebben in je toekomst. Een financieel gezonde basis heeft effect op andere levensdomeinen en draagt bij aan bestaanszekerheid. Gemeenten spelen een cruciale rol in het voorkomen en tijdig signaleren van schulden en geldstress. Maar dat kunnen ze niet alleen. Dat vraagt om goede lokale samenwerking, waaronder met scholen, om zo met elkaar financiële gezondheid vanzelfsprekend te maken.

Meer informatie

Contactpersoon

Anna van der Schors

procesmanager Data en onderzoek