Gisteren debatteerde de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Energietoeslag 2023. Kamerleden deelden de urgentie om de wet snel in werking te laten treden. Daarom is de stemming in de Tweede Kamer vervroegd naar 21 september.

Tijdens het debat pleitten verschillende Kamerleden ervoor om meer mensen met een laag inkomen tegemoet te komen in energiekosten. De meeste gemeenten keren de energietoeslag uit aan mensen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Er zijn ook gemeenten met een bovengrens van zelfs 150%. 

Structurele oplossing

Sommige Kamerleden zien liever dat zaken als energietoeslag niet bij gemeenten worden gelegd, maar door het Rijk worden geregeld. Dit sluit aan op het pleidooi van Divosa. Het volstaat niet om mensen rond het sociaal minimum telkens met tijdelijke regelingen op te zadelen. Er is een structurele oplossing nodig zodat iedereen kan rekenen op voldoende en voorspelbaar inkomen. Divosa is blij dat er in 2024 geen nieuwe energietoeslag terugkomt, maar daar moet wel een structurele oplossing tegenover staan. We hopen dat tijdens Prinsjesdag hier oplossingen worden geboden.

Energietoeslag 2023 nog niet van kracht

De energietoeslag over 2023 kan nog niet worden aangevraagd, omdat het wetsvoorstel nog door de Tweede Kamer moet worden goedgekeurd. De stemming over het wetsvoorstel staat gepland op 21 september. Daarna moet het voorstel worden behandeld in de Eerste Kamer voordat het in werking kan treden. In 2024 komt er geen nieuwe energietoeslag.

Update nieuwe handreiking

Op 14 september zijn er een nieuwe handreiking en modellen beschikbaar gemaakt over de Wet energietoeslag 2023 voor gemeenten. Hierin staan achtergrondinformatie, handvatten en inspiratie voor beleidskeuzes en uitvoering. Bekijk ze hier:

Meer informatie