Divosa-voorzitter Erik Dannenberg heeft een lans gebroken voor een nieuw platform dat inwoners overzicht biedt in hun schulden. Tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer pleitte hij vandaag voor het opzetten van mijnschuldenoverzicht.nl, zoals dat ook al bestaat voor pensioenen (mijnpensioenoverzicht.nl). Meer overzicht biedt meer inzicht, en dat maakt het sneller mogelijk om iets aan schulden te doen.

Schuldenoverzicht

Mijn schuldenoverzicht.nl zou zo ingericht kunnen worden dat je niet alleen ziet hoe groot je schulden nu zijn, maar ook over een paar jaar als je niets terugbetaalt. Door rente lopen de betalingsachterstanden dan alleen maar op. Schulden zijn van zichzelf al heel vervelend, ze veroorzaken ook stress, waardoor inwoners minder goed functioneren. Dat raakt ook de samenleving. Mensen die zich aanmelden bij schuldhulpverlening hebben gemiddeld dertien schuldeisers. Dat maakt het moeilijk om het overzicht te bewaren. Divosa wil structureel bijdragen aan een oplossing van dit probleem. 

Probleem gegevensuitwisseling

Er zijn al wel platforms die inzicht bieden in schulden, maar die zijn niet compleet, zoals bij BKR. Een van de problemen vormt het uitwisselen van gegevens. Door AVG zitten daar allerlei beperkingen aan, waardoor veel mensen met hun schulden blijven zitten. Het zou al veel schelen als inwoners zelf toestemming kunnen geven om hun gegevens te delen. Nu kan dat niet en veel bedrijven die schulden hebben uitstaan, verschuilen zich daar achter. Maar het gevolg is wel dat er dus niets verandert. Terwijl het om miljarden gaat en om grote groepen mensen die nu niet meedoen.

Wat vindt Divosa?

Veel inwoners hebben ook schulden bij de overheid, vaak bij meerdere publieke diensten. Het moet mogelijk worden dat publieke dienstverleners data onderling delen voor inwoners bij gelijktijdige schulden bij meerdere overheidsdiensten, vindt Divosa. Hiermee kunnen we als één overheid optreden en integrale dienstverlening bieden. Bovendien kun je als gemeente binnen de vroegsignalering dan meer gerichte/passende hulp verlenen. 

Divosa pleit verder voor het versterken van de mogelijkheid tot gegevensuitwisseling in de brede keten van schuldhulpverlening. Willen we er eerder bij zijn en vroegsignalering en de opvolging daarvan versterken, dan is er meer nodig dan de huidige wetgeving biedt.

Lees hier de inbreng van Divosa voor het Rondetafelgesprek gegevensuitwisseling armoede en schuldendomein in de Tweede Kamer op 20 april 2023.

Meer informatie

Divosa Monitor Vroegsignalering Schulden | Jaarrapportage 2022 (Divosa • april 2023)

Contactpersoon

Erika Dekens

procesmanager Bestaanszekerheid en Schulden