Aangeboden: Interactieve kennissessies over nieuwe manieren van werken en de komende wetswijziging van de Participatiewet. Gevraagd: Jouw input, wensen en behoeften bij het verder uitbouwen van je vakkundigheid vanuit je rol als professionals of leidinggevende.

Hoe: deelnemen aan een serie van twee verschillende bijeenkomsten:

  1. Kennissessie (Keuze uit 13 juni of 15 juni voor zowel klantmanagers als leidinggevenden)
  2. Rondetafelgesprek (Keuze uit 20 juni of 26 juni voor klantmanagers, 6 juli voor leidinggevenden)

Waarom?

De Participatiewet is aan wijzigingen toe. Dit is gebleken uit het inventariseren van de hardheden van de wet. De eerste stappen zijn gezet, het wetsvoorstel Participatiewet in balans is nu in consultatie.

Bij wetswijzigingen hebben we oog voor de uitvoering hiervan. Hierover willen wij graag met jou in gesprek over jouw rol als uitvoerend professional of als leidinggevende. Wij willen horen wat jij nodig hebt om deze wetswijzigingen zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. We staan stil bij wat er allemaal al goed gaat en nemen de tijd om verbeteringen te bespreken.

Uitnodiging

Het ministerie van SZW nodigt je, mede namens beroepsvereniging SAM, Divosa, VNG, LCR en SWN, uit om als klantmanager, inkomensconsulent, leidinggevende en/of bestuurder om deel te nemen aan deze bijeenkomsten. De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen is zéér geïnteresseerd in de uitkomsten en zal zo mogelijk één van de sessies bijwonen.

Thema's

Afhankelijk van je rol zien we vraagstukken op de volgende thema’s:

Vakkundigheid

  • In hoeverre sluit jouw vakkundigheid aan bij wat jouw werk van je vraagt? Wat zou je willen leren of kunnen om je werk nog beter te doen? Wat zou jou daarbij kunnen helpen?
  • Hoe kun je als klantmanager optimaal gebruik maken van je vaardigheden om burgers te helpen om mee te kunnen doen in de maatschappij?
  • Welke bejegening tussen klantmanager en burger werkt en hoe sluiten we hierbij aan?

Professionele ruimte en randvoorwaarden

  • Wat is er nodig om de wijzigingen in de Participatiewet op een voor jou werkbare en zinnige manier te implementeren?
  • Welke discretionaire ruimte en bevoegdheid heb je als klantmanager nodig om optimaal je werk te kunnen doen? Waar schuurt dat nu? Waar zie je kansen?
  • Wat adviseer je het college van B&W en de gemeenteraad over de keuzes die ten behoeve van de uitvoering gemaakt kunnen worden?
  • Wat en hoe wil je vanuit de overheid informatie ontvangen?

De sessies

De sessies zijn ongelijksoortig, daarom zien we je graag twee keer.

De eerste sessie is een kennissessie: wij leggen de aanpassingen in de Participatiewet uit en beantwoorden jullie vragen daarover.

De tweede sessie is een rondetafelgesprek: we gaan in gesprek over vakkundigheid, professionele ruimte en communicatie & advies rondom de aangepaste P-wet.

We vragen je dus om aan twee bijeenkomsten deel te nemen: zowel een kennissessie als een rondetafelgesprek. Beide bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht (bij AEF, Maliebaan 16) en zijn inclusief lunch.

Data Kennissessies

Data Rondetafelgesprek

Dinsdag 13 juni, 10 – 14 uur

Dinsdag 20 juni, 10-14 uur

Donderdag 15 juni, 10 – 14 uur

Maandag 26 juni, 10 – 14 uur

 

Donderdag 6 juli, 10 – 14 uur (leidinggevenden/bestuurders

Je kunt je opgeven via www.formdesk.com/aef/participatiewet. Geef daarbij graag duidelijk aan wat je functie is en in ieder geval welke van de bovenstaande data je NIET kunt. We maken dan uit alle aanmeldingen een verdeling over de bijeenkomsten en sturen je agenda-uitnodigingen. Je krijgt kort voor de sessie meer informatie over het programma.