Vandaag (1 maart) hervat DUO het opleggen van de inburgeringsplicht aan gezinsmigranten. Dit betekent voor gemeenten dat ze in de loop van vandaag nieuwe signalen in het Portaal Inburgeringsplicht krijgen over de gezinsmigranten. Met deze signalen kunnen gemeenten aan de slag om de inburgering van deze gezinsmigranten voor te bereiden.

Ook komen vandaag in het DUO Portaal correctiesignalen over inburgeraars die begin januari ten onrechte onder de Wet inburgering 2021 inburgeringsplichtig zijn gesteld. De correctiesignalen gaan over gezinsmigranten. Per 25 maart komen er weer signalen over de asielmigranten in het DUO Portaal. 

Situatieschets

Om gemeenten meer uitleg te geven over het wat en hoe rondom de complicatie, is er gewerkt aan een uitgebreide situatieschets. Hierin vind je meer informatie over de verschillende onderdelen: wat de complicatie is, welke acties er zijn ondernomen, hoe de herstart in zijn werk gaat, wat er naar de inburgeraar is gecommuniceerd en waar de gemeente rekening mee kan houden.

De situatieschets is bedoeld voor uitvoerenden die werken met het Portaal Inburgering van DUO, maar ook voor beleidsmedewerkers, informatiemanagers en projectleiders die in de uitvoering betrokken zijn bij de herstart van het proces.

Complicatie in uitvoering Wi2021

Half januari kwam aan het licht dat een aantal inburgeringsplichtigen ten onrechte onder de Wi2021 was geplaatst. Ze hadden onder de wet uit 2013 moeten vallen. Dit leidde ook tot privacyrisico’s, omdat gemeenten gegevens hadden ontvangen van inburgeringsplichtigen die ze niet hadden mogen krijgen. Dit is inmiddels opgelost. Gemeenten zijn hierover geïnformeerd en ontvangen sinds half januari geen gegevens meer van DUO over nieuwe inburgeraars onder Wi2021.

Meer informatie