Het overgrote deel van de gemeenten is al druk bezig of zelfs klaar met de implementatie van het preferent proces loonkostensubsidie (LKS). Zo’n 60 gemeenten zijn nog niet begonnen. Voor deze gemeenten, en anderen die nog hulp kunnen gebruiken, is de ondersteuning voor implementatie van het preferent proces LKS verlengd met een half jaar.

Omdat door de coronamaatregelen de werkdruk bij gemeenten heel hoog is geweest, wordt de ondersteuning voor implementatie van het preferent proces loonkostensubsidie verlengd tot 1 juli 2022. Deze verlenging komt ook goed uit in het kader van de aanpassing van het ziek-/betermeldingsproces voor werknemers met LKS. Deze wijziging gaat op 1 januari 2022 in. In het verlengde hiervan wordt bovendien het wettelijk betaalmoment LKS ingevoerd. Extra redenen voor gemeenten om snel aan de slag te gaan met het preferent proces loonkostensubsidie.

Ook de periode waarin gemeenten een beroep kunnen doen op de implementatietegemoetkoming is verlengd. Op dit moment zijn er nog voldoende middelen beschikbaar om nieuwe aanvragen voor ondersteuning en tegemoetkoming te kunnen toekennen, maar gemeenten die hierop een beroep willen doen, wordt geadviseerd niet te lang te wachten met de aanvraag.

Over het preferent proces loonkostensubsidie

In 2019 is samen met gemeenten het preferent proces loonkostensubsidie ontwikkeld om het werken met loonkostensubsidie aantrekkelijker te maken voor werkgevers. Dat was nodig omdat  werkgevers last hadden van de verschillende aanpakken van gemeenten. In 2019 werd de nieuwe werkwijze succesvol uitgeprobeerd door 30 gemeenten. Inmiddels is het merendeel van de gemeenten bezig of al klaar met de implementatie. Gemeenten kunnen kosteloos ondersteuning krijgen van een team van De Normaalste Zaak bij het implementatieproces.