Leidinggeven in een transformatie vraagt niet om verandermanagement of om een blik op out-put. Het vraagt een heldere kijk op het proces, op wat zich onder de oppervlakte afspeelt. Met dat perspectief kun je je leren verhouden tot de transformatie en inspelen op wat er echt nodig is. Maar hoe doe je dat Daarover gaan de twee reflectiesessies ‘In het oog van de storm’.

In het midden van een storm is het windstil en glashelder. De storm zet alles op zijn kop, maar vanuit het oog is overzicht en rust. Tijdens deze twee reflectiesessies leer je hoe je daar terechtkomt door systemisch te kijken naar de transformatie in jouw gemeente.

Door systemisch te kijken, kijk je naar wat zich onder de oppervlakte afspeelt. Je krijgt daarmee inzicht in vraagstukken die ongrijpbaar voor je zijn. Vraagstukken die zich maar blijven opdringen, maar waar je geen vat op krijgt. In eerdere sessies kwam bijvoorbeeld aan de orde hoe je het volhoudt in de constante turbulente veranderingen in het sociaal domein. In organisatieopstellingen worden deze vraagstukken uitgediept.

Bijeenkomst: Systemisch kijken in tijden van transformatie

Verandering is een constante factor geworden in het gemeentelijk sociaal domein. Verandering die niet langer een duidelijk begin- en eindpunt heeft, maar zich kenmerkt als een constant proces waarvan de uitkomst niet vaststaat: een transformatie. Leidinggeven in een transformatie vraagt iets wezenlijks anders dan vroeger. Divosa organiseert daarover twee reflectiesessies voor haar leden op 26 oktober 2023. Bekijk deze bijeenkomst in de Divosa-agenda.