Onder de noemer ‘Divosa zoekt uit’ vragen we leden regelmatig om een vragenlijst in te vullen over verschillende thema’s in het sociaal domein.

Hiermee vergroten we kennis die Divosa in de lobby gebruikt om leden te vertegenwoordigen en ondersteunen, krijgen we beter inzicht in welke vraagstukken, wensen en behoeften er leven en kunnen we kennisdeling onder gemeenten bevorderen.

 Na elke uitvraag delen we de uitkomsten met de leden om een landelijk beeld te geven van de gemeentelijke werkwijze/situatie rondom het desbetreffende thema. We delen nooit iets over individuele gemeenten. 

Uitvragen