Wanneer
donderdag 11 april 2024
09:30 tot 12:30
Waar
Park plaza Utrecht

Westplein 50
3531 BL Utrecht

Deelname en kosten

Casemanagers van het COA en klantmanagers van de gemeenten kunnen kosteloos deelnemen aan deze bijeenkomst.

Bijeenkomst bijwonen?

Ja, ik meld me aan

Donderdagochtend 11 april organiseren het COA, Divosa en SZW gezamenlijk een bijeenkomst om met elkaar de verdieping te zoeken op het zogenoemde driegesprek. 

Vanuit het idee dat goede overdracht van informatie een bijdrage levert aan een doorgaande lijn vanuit het COA naar de gemeente is -bij de voorbereiding op de inwerkingtreding van de Wi2021- bedacht dat na koppeling van statushouder en voor daadwerkelijke huisvesting in de gemeente er een 3-gesprek moet plaatsvinden. Dat is een gesprek tussen de klantmanager van de gemeente, de casemanager van het COA en de statushouder.

Meerwaarde

Vanuit de uitvoeringspraktijk zijn er verschillende signalen over de meerwaarde. En zijn er signalen dat het gesprek niet of nauwelijks plaatsvindt. Met 15 casemanagers en 15 klantmanagers willen we hier het gesprek over aangaan aan de hand van de volgende vragen:

  • Is het driegesprek nuttig? 
  • Wat zou de meerwaarde kunnen zijn? 
  • Op welke manieren zou het kunnen werken? 
  • Op welk moment zou het plaats moeten vinden?

De resultaten zullen onder meer worden meegenomen in de aanpak Vroege Start en in de Samenwerking COA - gemeenten. 

Klantmanagers gezocht!

Voor deze bijeenkomst hebben zich inmiddels voldoende COA-casemanagers aangemeld. Klantmanagers Inburgering van een gemeente kunnen zich nog wel aanmelden.

Contactpersoon