Wanneer
donderdag 21 september 2023
14:00 tot 17:00
Waar
Divosa

Aidadreef 8
3561 GE Utrecht

Deelname en kosten

Deze bijeenkomst is bedoeld voor gemeentelijk leidinggevenden, beleidsmedewerkers en (financieel) adviseurs sociaal domein. Deelname is gratis.

Update • De bijeenkomst gaat niet door

Op 22 november gaat Nederland naar de stembus. Voor het sociaal domein staat er veel op het spel. Divosa voert een uitgebreide lobby in aanloop naar de verkiezingen en de formatie, waar we onze leden actief bij betrekken. Het Divosa Politiek Café op 21 september is een van de momenten waarop dat gebeurt. Welke belangen van leden moet Divosa zeker behartigen? Je bent van harte uitgenodigd om mee te denken.

Update

Wegens te weinig aanmeldingen gaat deze bijeenkomst niet door.

Twee dagen na Prinsjesdag maken we allereerst de balans op voor het gemeentelijk sociaal domein. We bespreken in het Politiek Café de plannen en budgetten van het demissionaire kabinet. Wat is de impact daarvan op het sociaal domein? 

Vervolgens richten we ons op de aanloop naar de formatie van de nieuwe regering. Divosa behartigt de belangen van haar leden. Samen met jullie formuleren we onze boodschap richting politiek. Divosa maakt zich met name sterk voor bestaanszekerheid, kansengelijkheid en een betrouwbare overheid, waarbij gemeenten kunnen rekenen op de goede hulp in het sociaal domein. We horen ook graag wat jullie belangrijk vinden en wat in onze verkiezingsboodschap absoluut niet mag ontbreken. 

Programma

14.00 uur Welkom door dagvoorzitter Kim Houben, procesmanager bestaanszekerheid bij Divosa

14:05 uur Inleiding door Erik Dannenberg, voorzitter van Divosa

Wat staat er in de Miljoenennota met betrekking tot het gemeentelijk sociaal domein? Wat zijn de gevolgen en wat vinden we daarvan?

14:30 uur Subsessies

In aanloop naar de formatie formuleert Divosa op drie thema’s een boodschap waarin ze de belangen van leden behartigt. Om deze boodschappen te verstevigen en te laden kun je meedenken met bestuursleden en medewerkers van Divosa en andere gemeenten in een van de drie subsessies over:

  1. Bestaanszekerheid
  2. Kansengelijkheid
  3. Betrouwbare overheid

Reken op een open dialoog met veel ruimte voor vragen van deelnemers. 

15:30 uur Plenaire terugkoppeling

Plenair bespreken we de belangrijkste conclusies uit de subsessies.

16:00 uur Borrel

De bar van het Politiek Café is geopend en er is ruimte om verder met elkaar in gesprek te gaan onder het genot van een drankje en hapje.

Voor wie?

Deze bijeenkomst is bedoeld voor leden van Divosa (leidinggevenden in het gemeentelijk sociaal domein) en hun medewerkers. Deelname is gratis.

NB. Het Divosa Politiek Café vervangt het eerder gecommuniceerde Divosa Prinsjesdagcafé.

Update • Wegens te weinig aanmeldingen gaat deze bijeenkomst niet door.