Wanneer
donderdag 29 februari 2024
10:00 tot 16:30
Waar
Social Impact Factory Vredenburg

Vredenburg 40
3511 BA Utrecht

Deelname en kosten

Deelname is gratis voor teamleiders in het sociaal domein op het gebied van werk en re-integratie bij gemeenten, UWV of werk- en ontwikkelbedrijven. Bij niet tijdig afmelden zijn we genoodzaakt 50 euro kosten in rekening te brengen.

Bijeenkomst bijwonen?

Ja, ik meld me aan

Donderdag 29 februari 2024 is de eerste landelijke conferentie voor teammanagers werk en inkomen in Utrecht. Het leidinggeven aan professionals werk en re-integratie is een bijzonder vak en vraagt een complexe set vaardigheden. Hoe die er precies uitziet, is niet klip en klaar. Wat zegt de wetenschap hierover? En de praktijk? Wat maakt een ‘goede’ teammanager? Kom naar de eerste landelijke conferentie voor teammanagers werk en re-integratie en ga samen met vakgenoten en key-note spreker Tim ’S Jongers op zoek naar antwoorden en inspiratie.

Gemeenten, UWV en ontwikkelbedrijven hebben steeds meer aandacht voor het vakmanschap van werk- en re-integratieprofessionals. De rol van de leidinggevende van deze professionals is echter vaak onderbelicht, zowel de praktijk als in wetenschappelijk onderzoek. Maar daar komt vanaf 29 februari verandering in. Op deze eerste landelijke conferentie voor teammanagers draait het juist om de leidinggevenden van professionals werk en re-integratie en hun bijzondere én complexe rol. 

Boze werkzoekenden

Hoge caseloads van medewerkers, omgaan met boze werkzoekenden, druk vanuit andere lagen van organisaties, het spanningsveld tussen relatie en hiërarchie: het is maar een greep uit de uitdagingen waar teammanagers voor staan. Tijdens de conferentie staan we erbij stil wat dit betekent voor je rol als teammanager en hoe je je hierin kunt ontwikkelen. Bijvoorbeeld met reflectie, actieplanning en kennisuitwisseling. We doen dat op basis van praktijkervaring en wetenschappelijk onderzoek. 

Bekijk het programma

Actielab

Op 29 februari worden daarnaast de belangrijkste uitkomsten gepresenteerd van nieuw onderzoek naar het professionaliseren van leidinggevenden werk en re-integratie. Vanuit het kennisprogramma ‘Vakkundig aan het Werk 2’ is het Actielab gestart, een vorm van actieonderzoek, waarbij zowel de teammanagers als de onderzoekers op een lerende manier betrokken waren. Alvast wat meer lezen over het onderzoek?

Het actieonderzoek richtte zich op wat teamleiders werk en re-integratie nodig hebben om hun werk beter te kunnen doen voor hun professionals en natuurlijk uiteindelijk voor de inwoners. Leidinggevenden, hebben een actieve rol gespeeld in het onderzoek. De centrale onderzoeksvraag was welke leiderschapsontwikkeling voor leidinggevenden in werk en re-integratie gewenst is en hoe deze effectief gestimuleerd kan worden.

Uit het Actielab komt naar voren dat veel teammanagers uitdagingen ervaren in het meekrijgen van medewerkers en collega's bij veranderingen. Hiërarchisch leiderschap lijkt een snelle oplossing, maar het conflicteert met leidinggeven vanuit vertrouwen en relatie, wat duurzame verandering belemmert. Deelnemers ervaren ook beperkingen in hun strategisch leiderschap door de waan van de dag.

Verder komt uit het Actielab naar voren dat teammanagers kampen met professionele onzekerheid en eenzaamheid. Het Actielab inspireerde deelnemers om mechanismen die hun impact beperken te onderzoeken en strategischer te handelen. Bij veel deelnemers was een ontwikkeling naar relationeel leiderschap zichtbaar, waarbij de relatie met medewerkers en hoger management belangrijker werd. Dit tot tevredenheid van henzelf en van de collega’s.

Tim ‘S Jongers

Eén van de uitkomsten van het onderzoek is opvallend. Als organisaties aan de slag gaan met professionalisering, dan blijkt de verleiding groot om de blik vooral naar binnen te richten. Bijvoorbeeld met onderwerpen zoals betere gespreksvoering of beter samenwerken. Het perspectief van de buitenwereld, de cliënt, kan dan ondergesneeuwd raken. Tijdens de conferentie gaat Tim ’S Jongers er dieper op in hoe je dit voorkomt en hoe je het perspectief van de cliënt op een duurzame manier centraal stelt.

Doe je mee?

De conferentie Teamleiderschap werk en re-integratie is de eerste landelijke bijeenkomst voor teammanagers van werk en re-integratieprofessionals. We geven daarmee samen het startschot om structureel aan de slag te gaan met de professionalisering van deze bijzondere rol. Doe je mee?

Ja, ik ben erbij!

Contactpersoon

Anne Verschueren

projectmedewerker Opleidingen en Lidmaatschap