Wanneer
donderdag 11 april 2024
13:00 tot 14:30
Waar
Online bijeenkomst

Deze bijeenkomst vindt online plaats. Je ontvangt een deelnamelink.

Deelname en kosten

De benchlearnbijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van gemeenten die deelnemen aan de Divosa Benchmark Armoede & Schulden.

Deelname is gratis.

Bijeenkomst bijwonen?

Ja, ik meld me aan

Bijzondere bijstand is bedoeld voor noodzakelijke kosten in bijzondere omstandigheden die niet via andere voorzieningen worden vergoed. Maar hoe bijzonder is de bijzondere bijstand nog? De uitgaven bijzondere bijstand stegen in 2022 en 2023 sterk door het uitkeren van de energietoeslag.

Hoe gaan gemeenten om met de bijzondere bijstand? Is het puur een vangnet voor onvoorziene, noodzakelijke uitgaven? Of een laagdrempelige, eenvoudige aanvulling op het inkomen? Stel je als gemeente veel voorwaarden of probeer je inwoners zo proactief mogelijk te benaderen, nu er een nieuwe doelgroep in beeld is gekomen door de energietoeslag?
 
Op 11 april organiseert de Divosa Benchmark Armoede & Schulden de online benchlearnbijeenkomst ‘Hoe bijzonder is de bijzondere bijstand?’ Vanuit onderzoek met data uit de benchmark en ervaringen van gemeenten gaan we dieper in op de bijzondere bijstand. Je kunt je nu aanmelden!

Programma

13.00 – 13.10 Welkom
13.10 – 13.30 Meer inzicht in de uitgaven aan bijzondere bijstand – met informatie uit de benchmarks (Anna van der Schors)
13.30 – 13.50 Gemeente aan het woord – hoe gaan zij om met bijzondere bijstand?
13.50 – 13.55 Pauze
13.55 – 14.15 Gemeente aan het woord – toegankelijk maken van bijzondere bijstand
14.15 – 14.30 Discussie

Contactpersoon

Anna van der Schors

procesmanager Data en onderzoek