Bestaanszekerheid

Studietoeslag

Vanaf 1 april 2022 geldt een basisbedrag voor de studietoeslag die studenten met een medische beperking bij hun gemeente kunnen aanvragen. De verwachting is dat het basisbedrag, op leeftijd oplopend tot 300 euro per 1 april 2022, leidt tot effectiever gebruik van de regeling. De regeling wordt gefinancierd vanuit middelen die in 2015 voor de studietoeslag aan het gemeentefonds zijn toegevoegd.

lees meer over Studietoeslag

Handreiking studietoeslag

Deze handreiking licht de nieuwe studietoeslag, die per 1 april 2022 is ingegaan, uitgebreid toe. Daarbij komt ook het overgangsrecht aan de orde. Professionals kunnen zich snel op de hoogte stellen van de verschillen met de oude regeling. Beleidsmedewerkers kunnen lezen op welke punten de gemeente beleidsvrijheid heeft.

lees meer

Hulpmiddelen

In opdracht van Divosa maakte Wolters Kluwer een handreiking en een aantal modeldocumenten, zoals een aanvraagformulier en modelbeleidsregels.

Terugkijken

width="854" height="480" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" title="Video embed"

Contactpersoon

Erika Dekens

procesmanager Bestaanszekerheid en Schulden