Tijdelijk Noodfonds Energie

Op 7 februari 2023 is het Tijdelijk Noodfonds Energie gelanceerd. Het noodfonds is een initiatief van Eneco, Essent, Greenchoice, Vattenfall, SchuldenlabNL en NSR (de Nederlandse Schuldhulproute). De Rijksoverheid ondersteunt het Noodfonds Energie.

Het Noodfonds Energie is een aanvulling op bestaande energiemaatregelen (prijsplafond, energietoeslag) en staat los van eventuele aanvragen voor individuele bijzondere bijstand. Het Noodfonds Energie biedt steun aan huishoudens met een inkomen tot 200% van het sociaal minimum én die een hoge energierekening hebben die hoger dan 10 tot 13% van het maandelijks bruto-inkomen. Het gaat daarbij om de energierekeningen van oktober 2022 tot en met maart 2023. Zie ook: noodfondsenergie.nl

Prijsplafond

Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond op energie voor alle huishoudens en kleinverbruikers. Voor gas wordt het maximale tarief €1,45 per kuub tot een verbruik van 1200 kuub per jaar. Voor elektriciteit wordt het tarief gemaximaliseerd tot €0,40 per KWh bij een maximum verbruik tot 2.900 KWh. Voor het energieverbruik boven het plafond betalen huishoudens en andere kleinverbruikers het tarief zoals opgenomen in het energiecontract. Voor de maanden november en december in 2022 ontvangen huishoudens een vaste korting op de energierekening van € 190 per maand.

Afsluitverbod

Het Rijk heeft met energiemaatschappijen afgesproken dat tussen 1 oktober 2022 en 1 april 2023 in principe niemand wordt afgesloten van gas en elektriciteit. Voorwaarden hiervoor zijn dat energieleveranciers de uiterste inspanning doen om in contact te komen met de inwoner en coulante betalingsregelingen voorstellen. Er mag ook geen fraude in het spel zijn. Divosa is geconsulteerd in reactie op het concept wetswijziging Afsluitbeleid en Warmteregeling: Divosa en VNG: Concrete afspraken nodig voor tijdelijke wetswijziging afsluitbeleid.

Noodfonds

Het kabinet werkt aan een noodfonds waarmee mensen worden geholpen die hun oplopende energierekening niet meer kunnen betalen. Het geld moet ervoor zorgen dat bij betrokkenen de energie niet wordt afgesloten. Het is niet de bedoeling dat gemeenten dit noodfonds gaan uitvoeren. Het is wel belangrijk om in afstemming met gemeenten afspraken te maken over hoe dit landelijke noodfonds zich verhoudt tot de individuele bijzondere bijstand en lokale noodfondsen. Daarover is Divosa in gesprek met het Rijk.

Vroegsignalering en bijzondere bijstand

In 2022 krijgen gemeenten in totaal 35 miljoen euro aan incidentele middelen om zowel via vroegsignalering als via de bijzondere bijstand gerichte hulp aan te bieden aan inwoners. Deze middelen worden verdeeld met de reguliere verdeelsleutel die gehanteerd wordt voor de bijzondere bijstand. 

Studentenregeling

Vanaf 1 januari 2023 krijgen studenten substantieel meer middelen om de oplopende kosten, waaronder die voor energie, te kunnen betalen. Het Rijk heeft aan gemeenten gevraagd om tot 1 januari 2023 voor studenten die écht financieel in de knel komen een oplossing te bieden via de bijzondere bijstand. Studentensteden zijn nog in gesprek met het Rijk over hoe dit ingericht kan worden. Het Rijk heeft al wel laten weten 35 miljoen uit te trekken voor studenten en dit te verdelen over de studentensteden.