‘Bij de start van de CoP was ik erbij. Roland Blonk kende ik al, net als zijn integratieve gedragsmodel dat laat zien hoe gedrag afhangt van willen en kunnen. Door ziekte ben ik er een tijd tussenuit geweest, maar nu ik terug ben, weet ik direct weer wat ik zo goed vind aan de CoP.'

'Dat heeft te maken met het wetenschappelijke fundament dat we onder ons werk kunnen leggen. Hoe je gedrag kunt beïnvloeden als je kennis hebt van de diversiteit aan aangrijpingspunten zoals het geloof in eigen kunnen, vaardigheden en praktische belemmeringen. Door leidende gedragsprincipes te formuleren vervallen we niet in holle kreten.'

'Wat verder sterk is aan de themagroep Leidende gedragsprincipes, is dat we het echt samen doen. Inhoudelijk, in de zin dat Roland Blonk, de leider van deze themagroep, de wetenschappelijke kennis, onze praktijkkennis en de ervaringskennis van cliënten als gelijkwaardig ziet. En ook samen in de zin van het delen van de struggles én de drive om er echt iets van te maken. Het is een warm bad.'

'De CoP heeft een looptijd van vier jaar. Dat is echt heel goed. Het geeft ons de tijd om een gezamenlijk, onderbouwd en bestendig model uit te werken voor de hele wereld van Werk & Inkomen. Doordat het vakmanschap groeit, kunnen we meer tegenwicht bieden aan de politieke invloeden. Ons vakmanschap is de basis, ongeacht welke politieke opdracht we krijgen.’

De thema-CoP Leidende gedragsprincipes wordt geleid door Roland Blonk (Tilburg University en TNO)