Publicaties

Symposium rond propositie over inwoners met en zonder hoop

Hoe haal je inwoners uit armoede, en hoe krijg je ze gezonder? Het is soms gemakkelijker gezegd dan gedaan, bleek op het Divosa-symposium rond de geactualiseerde propositie ‘De waarde van het sociaal domein’. Investeren in de inwoner is niet alleen een kwestie van geld, je moet je ook echt kunnen verplaatsen in zijn wereld. Publicist Tim ‘S Jongers en RVS-senior adviseur Aletta Winsemius gingen tijdens de bijeenkomst uitgebreid op deze vragen in.

Laatste update: 31 januari 2024

Het symposium werd gehouden rond de ALV van Divosa en markeerde de aftrap van de publicatie van de nieuwe propositie, waar Divosa, VNG en andere gemeentelijke partijen rond de verkiezingen aan hebben gewerkt. De propositie richt zich op het verminderen van bestaansonzekerheid, het vergroten van kansengelijkheid en het versterken van gezond samenleven en bevat een klemmende oproep aan het nieuwe kabinet om te investeren in het sociaal domein.

De bijeenkomst in het Divosa-clubhuis draaide onder meer om de vraag hoe je inwoners die hulp nodig hebben het beste kunt bereiken. Want dat gaat niet altijd goed, bleek uit de bijdragen van ‘S Jongers als Winsemius. ‘S Jongers ging in op wat hij noemde de ‘armoede-industrie’ waarbij het referentiekader van beleidsmakers vaak maatgevend is en niet dat van de inwoner. Met gezondheid gaat het soms net zo: het sec bijbrengen van kennis en vaardigheden maakt mensen niet per se gezonder, zei Winsemius. Daar is meer voor nodig.

Contactpersoon