Publicaties

Simpel Switchen: Handreiking Van dagbesteding naar beschut werk

In de handreiking Van dagbesteding naar beschut werk vertellen de gemeenten Almere, Amsterdam en Oss en de regio Rijk van Nijmegen hoe zij ervoor zorgen dat mensen op een goede manier een overstap kunnen maken van dagbesteding naar beschut werk.

De drie gemeenten en de regio hebben ieder op eigen manier gezorgd voor een heldere route van dagbesteding naar betaald werk en andersom. Iemands ontwikkeling staat altijd centraal. Doel is om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen op de plek die op dat moment het beste past.

Doorstroom dagbesteding naar beschut werk ‘loopt als een tierelier’

In Almere loopt de doorstroom van dagbesteding naar (beschut) werk ‘als een tierelier’. In de regio Rijk van Nijmegen maakten 47 van de 363 mensen in een arbeidsmatige dagbesteding de stap naar betaald werk (inclusief beschut werk), vrijwilligerswerk of een opleiding. Amsterdam investeert veel in het netwerk van aanbieders van dagbesteding en van (beschut) werkplekken. En Oss legt de focus op een efficiënte samenwerking tussen de terreinen van de Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo) en Werk en Inkomen (Participatiewet).

Hoe zien de trajecten eruit? Met wie werken ze samen? Hoe zijn de financiën geregeld? In de handreiking lees je meer over wat de aanpak van de drie gemeenten en de regio tot een succes maakt.

Over ‘Simpel Switchen in de Participatieketen'

Veel mensen die vanuit een uitkering willen gaan werken durven die stap niet te zetten. Zij hebben de zekerheid van een stabiel inkomen, vaste begeleiding of een veilige weg nodig om de sprong te wagen. Simpel Switchen wil de drempels om aan het werk te gaan wegnemen. En het mensen makkelijker maken om een stapje terug te doen als het even niet lukt. Dit doen we in de uitvoering én in wet- en regelgeving. Zodat uiteindelijk iedereen mee kan doen op de plek die op dát moment het beste bij diegene past, of dat nou gewoon werk, beschut werk, dagbesteding en/of een uitkering is.

Meer informatie vind je op www.simpel-switchen.nl. Wil je iets delen naar aanleiding van Simpel Switchen, stuur een bericht naar info@simpel-switchen.nl.