We delen de ervaringen uit de praktijk niet alleen onder onze leden, maar ook met partners in het sociaal domein zoals onderzoeksbureaus, maatschappelijke organisaties en landelijke overheden. We zijn immers gezamenlijk verantwoordelijk voor het sociaal domein.

In die samenwerking zal Divosa altijd het geluid van de gemeentelijke praktijk laten horen. We vragen daarbij consequent aandacht voor een goede verbinding en aansluiting tussen de verschillende onderdelen in het sociaal domein.

Divosa werkt samen met

 • Beroepsverenigingen VNG, Cedris, SAM, VDP
 • Brancheverenigingen Sociaal Werk Nederland, NVVK, Landelijke Cliëntenraad, Nederlandse Vereniging van Rechtswinkels 
 • Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid
 • Kennisinstituten Movisie, Nederlands Jeugdinstituut, ZonMw, TNO, Platform 31, Stimulansz, KIS, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
 • Het Juridisch Loket
 • Nationale ombudsman 
 • UWV
 • SBCM
 • De Normaalste Zaak
 • A+O Fonds Gemeenten
 • VNG Realisatie 
 • Jeugdeducatiefonds
 • Valente

Divosa is partner in

 • Divosa Benchmark (Divosa, Stimulansz, BMC)
 • Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD)
 • Nederlandse Vereniging voor Sociale Innovatie (NVSI)
 • Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt (Divosa, VNG, UWV, Cedris)
 • European Social Network (ESN)