Medewerkers

Bente Schöttelndreier

projectleider Leren en ontwikkelen

Namens Divosa zet ik me als projectleider in voor de Community of Practice (CoP) Gewogen maatwerk. In dit leernetwerk leren gemeenten, wetenschap, onderwijs en ervaringsdeskundigen van en met elkaar en buigen ze zich over de vraag hoe de aanpak Gewogen maatwerk de re-integratie kan verbeteren. Ook ben ik onderdeel van het team Leren & Ontwikkelen. Hierin stimuleren we gemeenten om gezamenlijk te leren om de uitvoeringspraktijk te versterken. 

Een positieve bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving. Dat is waar ik voor ga. Openstaan voor nieuwe kennis en inzichten, kennisdeling en blijven leren en ontwikkelen zijn voor mij belangrijke voorwaarden om dat te kunnen bereiken. Tijdens mijn studie interculturele communicatie en mijn (vrijwilligers)werk op het gebied van laaggeletterdheid en meertaligheid leerde ik vanuit verschillende perspectieven naar sociaal-maatschappelijke vraagstukken kijken. Door mijn werk bij een opleidings- en trainingsbureau is mijn enthousiasme voor leren en ontwikkelen verder gegroeid. In mijn rol bij Divosa komen deze lijnen samen.

Samen leren

Ik krijg er energie van als we verbindingen tot stand brengen om samen te leren. En dat we met nieuwe inzichten naar huis gaan. Verbinden, dat kenmerkt mij. Ik wil samen verder komen om iets te bereiken. Bij Divosa is daar gelukkig veel aandacht voor. Er is vrijheid om iets nieuws te bouwen. 

Waar je mij voor kunt bellen

Vragen over leren en ontwikkelen binnen gemeenten, vakmanschap en CoP’s.

Foto Bente Schottelndreier