Het zou goed zijn als er een Integraal Sociaal Akkoord (ISA) komt, een brede overeenkomst die de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van het sociaal domein veilig stelt en tot minder bureaucratie leidt. Duurzame bloei en bestaanszekerheid zouden daarbij het startpunt moeten zijn.

Dat zeggen Erik Dannenberg en Godfried Bogaerts in hun hoedanigheid van raadslid van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS). In een column in het blad Zorgvisie wijzen ze erop dat de focus nu te veel ligt op het repareren van bestaansonzekerheid. Te vaak is zelfredzaamheid daarbij het leidende mensbeeld. Daarmee overschat de overheid het doenvermogen van een grote groep mensen in Nederland, waardoor inwoners te laat en te kortstondig de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Door te investeren in een duurzame oplossing is er ook veel geld te besparen. Dat kan weer helpen om de financiële uitdagingen van dit moment het hoofd te bieden. Met het Integraal Zorg Akkoord (IZA) is er al een belangrijk middel om de toegang, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg goed te houden. Volgens Erik Dannenberg en Godfried Bogaerts zou een Integraal Sociaal Akkoord (ISA) een welkome aanvulling zijn. Zowel de zorg als het sociaal domein staat onder druk door de dubbele vergrijzing en personeelskrapte.

Meer informatie

Contactpersoon