Op 2 april is het Divosa Platform Bedrijfsvoering van start gegaan. Het platform houdt zich bezig met uiteenlopende onderwerpen in het sociaal domein, zoals het werken met zinvolle KPI's, datagedreven werken, inkoop en grip op aanbieders, formatie en personele krapte, klantgericht werken, effectieve processen en de visie op dienstverlening.

Het platform richt zich primair op de behoefte van de leden van Divosa, leidinggevenden in het sociaal domein. Dat gebeurt in de vorm van praktische ondersteuning in de vorm van kennisverwerving en kennisdeling, bijeenkomsten of handreikingen. Daarnaast adviseert het platform het Divosa-bestuur op het gebied van bedrijfsvoering en brengen we zorgen én ideeën die binnen gemeenten leven over naar de Rijksoverheid en de VNG.

Het platform zoekt nog versterking. Ben je een vakspecialist of leidinggevende met bedrijfsvoering in je portefeuille en wil je met ons meedenken, neem dan contact op met de secretaris van het platform, Jos Huijts.

 

Van links naar rechts:  Inge Wiersema, Marijke Braam, Suzanne Klerk, Chris Beverwijk, Jos Huijts

 

Contactpersoon

Jos Huijts

procesmanager Bedrijfsvoering en Dienstverlening