Enkele gemeenten met bepaalde groepen jeugdigen ondervinden financieel nadeel van de wijziging van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet op 1 januari 2022. Het Rijk bereidt een compensatieregeling voor.

Het gaat bijvoorbeeld om jeugdigen die uit het buitenland meteen in verblijf in een gemeente worden geplaatst en om jeugdigen die geboren worden in een moeder-kind-verblijfsinstelling.

Omdat zij geen herkomstgemeente hebben, betaalt de gemeente met verblijf de jeugdhulpkosten. Het Rijk zal een specifieke uitkering inrichten om gemeenten te compenseren voor de jaren 2022 en 2023. Begin 2024 worden de voorwaarden bekend gemaakt. Mogelijk wordt de compensatieregeling op een later moment verlengd.

Meer informatie

Contactpersoon