Divosa biedt gemeenten verschillende diensten waarmee gemeenten op basis van cijfers inzicht krijgen in de eigen uitvoering. 

Monitor Vroegsignalering Schulden

Leven met schulden kan heel stressvol zijn en bijdragen aan verdere problemen. Divosa ondersteunt haar leden met de Monitor Vroegsignalering Schulden om inwoners vroegtijdig en effectief hulp aan te bieden om hogere schulden te voorkomen.

lees meer

Meer aanbod

  • Divosa Benchmark
    De Divosa Benchmark is het instrument waarmee gemeenten hun resultaten op gebied van Werk & Inkomen, Statushouders & Inburgering en Armoede & Schulden kunnen meten en vergelijken. Meer dan 200 gemeenten vergelijken via de benchmarks hun cijfers met elkaar en leren van elkaar door verhalen achter de cijfers. 
     

  • Vakkundig aan het werk
    Gemeenten kunnen gesubsidieerd onderzoek doen naar hun eigen praktijk van het sociaal domein via het programma Vakkundig aan het werk. Divosa is betrokken bij de begeleiding van verschillende van deze onderzoeken en deelt de lokaal opgedane kennis.

Samenwerkingsverbanden

Divosa neemt deel aan begeleidingscommissies en klankbordgroepen van extern uitgevoerde onderzoeken bij of naar gemeenten. Ook vertegenwoordigen we de leden in diverse overkoepelende samenwerkingsverbanden op het snijvlak van kennis, beleid en uitvoering, zoals Kennisplatform Werk en Inkomen en  European Social Network. Hierin vertolkt Divosa de stem van de leden. Opgedane inzichten deelt Divosa met de leden.