Financiering Participatiewet

Informatie over onder meer verantwoording, raming macrobudget, verdeelsystematiek bijstandsbudgetten, financiering Bbz 2004, beschikkingen en betaalspecificaties en de rekentool.

lees meer

Alle websites

 • Participatiewet: Informatie voor gemeenten 
  Informatie die helpt bij het uitvoeren van gemeentelijke taken op grond van de Participatiewet. (Rijksoverheid)
   
 • Financiering Participatiewet 
  Informatie over onder meer verantwoording, raming macrobudget, verdeelsystematiek bijstandsbudgetten, financiering Bbz 2004, beschikkingen en betaalspecificaties en de rekentool. (Rijksoverheid)
   
 • Toetsingscommissie vangnet Participatiewet
  Gemeenten ontvangen op grond van de Participatiewet budget voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies. Gemeenten die een tekort hebben kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een vangnetuitkering.