Publicaties

Rapportage Monitor Vroegsignalering Schulden

Sinds 1 juli 2021 monitort Divosa de vroegsignalering van schulden bij deelnemende gemeenten in de Monitor Vroegsignalering Schulden. Deze eerste rapportage van de monitor geeft een eerste beeld van de uitvoering. De rapportage bevat cijfers over de eerste 9 maanden van 2021 van in totaal 144 gemeenten.

Over de Monitor Vroegsignalering Schulden

Divosa helpt gemeenten met de Monitor Vroegsignalering Schulden om inwoners met schulden vroegtijdig en effectief hulp aan te bieden om hogere schulden en daarmee samenhangende problemen te voorkomen.

De Monitor Vroegsignalering Schulden – in de vorm van een dashboard, bijeenkomsten en publicaties – ondersteunt gemeenten om vroegsignalering zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten én zorgt ervoor dat gemeenten van elkaar kunnen leren.

Meer informatie over de Monitor Vroegsignalering Schulden vind je hier.

Inhoud

Contactpersoon

Anna van der Schors

procesmanager data en onderzoek