Publicaties

De Inburgeringspodcast

De Inburgeringspodcast is een vijfdelige reeks over de nieuwe inburgeringswet. Met interviews met deskundigen en mensen uit de praktijk.

Begin 2022 trad de nieuwe Wet inburgering in werking. Gemeenten hebben nu een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn. Want hoe verloopt nu het traject van voorinburgering? En hoe ga je als gemeente om met de brede intake? En wat komt er kijken bij het leren van de taal in combinatie met toeleiding naar werk?

Dat en meer komt aan de orde in De Inburgeringspodcast, een vijfdelige reeks over deze nieuwe inburgeringswet. Met interviews met deskundigen en mensen uit de praktijk.

Een project van de VNG, Divosa, SAM en het Ministerie van SZW.