Het Tijdelijk Noodfonds Energie is sinds 22 januari 2024 geopend. Huishoudens met een laag inkomen kunnen zes maanden lang een tegemoetkoming ontvangen om hun energierekening te verlagen. Divosa vindt deze tijdelijke financiële tegemoetkoming noodzakelijk, maar acht het nog belangrijker dat mensen kunnen rekenen op een voorspelbaar inkomen.

Het gaat om huishoudens met een inkomen tot 200% van het sociaal minimum en met een hoge energierekening, dat 8% of 10% van hun bruto inkomen beslaat. Ze kunnen tot en met 31 maart 2024 een aanvraag indienen via noodfondsenergie.nl

Voorliggende voorziening

De steun wordt rechtstreeks door het Noodfonds betaald aan de energieleveranciers, die dit verder verrekenen met de energierekening. Gemeenten hebben geen taak in dit proces, maar spelen samen met het lokale netwerk wel een belangrijke rol in het doorverwijzen van mensen naar het Noodfonds. Als de energierekening wordt verlaagd, levert dit deze huishoudens meer financiële ruimte op. Het Tijdelijk Noodfonds is een privaat initiatief en kent een ander karakter dan overheidsregelingen. Toch kan het wel worden beschouwd als voorliggende voorziening aan de individueel bijzondere bijstand.

Ondersteuning voor de uitvoering

Om inwoners en doorverwijzers zo goed mogelijk te helpen, heeft het Noodfonds aanpassingen gedaan in de aanvraagprocedure. Deze is daardoor een stuk toegankelijker geworden. Er is een handleiding die extra uitleg geeft aan een hulpverlener die een inwoner ondersteunt bij een aanvraag. Daarnaast is er een pagina met alle antwoorden op de veelgestelde vragen. Voor alle andere vragen kun je terecht bij info@noodfondsenergie.nl of de Noodfondslijn 085-088 1111. 

Pleister

Divosa verwacht dat het Noodfonds, samen met andere maatregelen als energietoeslag, verlichting zal brengen aan huishoudens in de meest kwetsbare situaties. Tegelijkertijd is het Noodfonds een tijdelijke oplossing, de spreekwoordelijke pleister die op een gegeven moment weer verdwijnt. Divosa blijft een structurele oplossing bij het Rijk bepleiten, zodat iedereen kan rekenen op voldoende, zeker én voorspelbaar inkomen.

Meer informatie

Contactpersoon

Erika Dekens

procesmanager Bestaanszekerheid en Schulden