De bekendheid van onafhankelijke cliëntondersteuning is laag onder inwoners die ondersteuning vanuit de Wmo krijgen. De meeste gemeenten zien kansen voor verbetering. Dat blijkt uit een landelijke analyse van onderzoeksbureau Ipsos I&O. Ook Divosa ziet kansen voor verbetering en is van mening dat onafhankelijke cliëntondersteuners onder andere een waardevolle rol kunnen spelen door inwoners die vastlopen in de lokettenjungle de weg te wijzen naar de passende (sociaaljuridische) ondersteuning. 

Gemeenten voeren elk jaar verplicht een Wmo-cliëntervaringsonderzoek (ceo) uit. Uit de Ipsos I&O's-analyse blijkt dat 71% van de gemeenten de bekendheid van onafhankelijke cliëntondersteuning ziet als belangrijkste verbeterpunt.

Onafhankelijke cliëntondersteuning 

Cliëntondersteuning is een gratis voorziening. Onafhankelijke cliëntondersteuners helpen inwoners bij het regelen van zorg of ondersteuning of wijzen de weg naar sociaaljuridische dienstverlening. Ze kennen het aanbod in de regio, gaan soms mee naar gesprekken en  denken mee in het belang van de inwoner. 

Wat vindt en doet Divosa? 

Divosa vindt het belangrijk dat inwoners weten waar zij terecht kunnen voor laagdrempelige en onafhankelijke sociaaljuridische ondersteuning. Goede samenwerking tussen organisaties is nodig om ervoor te zorgen dat het niet langer uitmaakt waar iemand aanklopt voor hulp. We zijn van mening dat samenwerking tussen onafhankelijke cliëntondersteuners en gemeenten, sociaal raadslieden, maatschappelijk werk en huisartsen de zichtbaarheid en het bereik van onafhankelijke cliëntondersteuning aanzienlijk kan verbeteren. 

Om gemeenten te ondersteunen bij het organiseren van sociaaljuridische ondersteuning is de handreiking Aan de slag met rechtsbescherming ontwikkeld. 

Contactpersoon

Nikki Lübeck

programmamanager Robuuste rechtsbescherming en Rechtshulp en sociaal domein