Een snelle start in Nederland voor statushouders. Gemeenten en COA vormen daarin een essentiële schakel: klant- en casemanagers trekken samen op in de uitvoering. Wil je meer weten hoe je hier optimaal vorm aan geeft? Doe dan mee aan een van de roadshows die Divosa en COA samen organiseren. De roadshow start op 12 oktober in Zuid-Holland.

Wanneer leg je contact met elkaar, hoe stem je het werk goed af, wanneer draag je gegevens over en hoe ga je om met knelpunten? Ga met elkaar het gesprek aan en zoek samen naar oplossingen. Leer van elkaar en help statushouders zo aan een snelle start!

Door elkaar beter te leren kennen kunnen we aannames en frustraties wegnemen. Een goede samenwerking zorgt voor meer werkplezier en minder werkdruk.

Bij elke bijeenkomst is er plaats voor 15 klantmanagers en 15 casemanagers. Het maakt niet uit of je al lang of nog maar kort deze functie hebt. Geef je op voor een bijeenkomst bij jou in de buurt (exclusief voor klantmanagers inburgering en casemanagers van het COA).  

Meer informatie

De roadshow volgt op een aantal sessies waarin het COA en diverse gemeenten elkaar in klein verband spraken. Hier werd de wens geuit om op grotere schaal aan samenwerking te werken.

Gaby Hauck

projectcoördinator Inburgering