Binnen het inburgeringsstelsel hebben gemeenten de regie over de uitvoering. Bij deze rol hoort ook het stimuleren van spontane naleving van wet- en regelgeving, toezicht houden op de naleving en waar nodig sanctionerend optreden. 

Meer informatie

Q&A

Hulpmiddelen

  • Hulpmiddelen 
    Divosa ondersteunt samen met partners gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering met hulpmiddelen als handreikingen, onderzoeken en video's. Onder 'algemeen' staan hulpmiddelen die te maken hebben met toezicht en handhaving.
     

Nieuwsbrief

Petra Ginjaar

programmamanager Inburgering