Publicaties

Ontwikkelingen in de vroegsignalering

Met de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) zijn gemeenten en vastelastenpartners sinds 1 januari 2021 wettelijk verplicht om invulling te geven aan vroegsignalering van schulden. Inmiddels is de implementatiefase bij veruit de meeste gemeenten voltooid en zijn ze bezig hun aanpak te optimaliseren. Tegelijkertijd zijn er diverse ontwikkelingen geweest op het gebied van vroegsignalering. Daar komt bij dat het ministerie van SZW in 2024 de Wgs en daarmee ook de vroegsignalering gaat evalueren. Een goed moment om te kijken hoe gemeenten de vroegsignalering ervaren en waar ze kansen voor verbeteringen zien.

Laatste update: 13 november 2023

Anna van der Schors

procesmanager Data en onderzoek