De val van het kabinet mag de uitvoering van het sociaal domein niet belemmeren. Juist nu er grote veranderingen in gang zijn gezet, is het zaak om koers te houden. Gebeurt dat niet, dan is de bestaanszekerheid van grote groepen mensen in het geding. Dat staat in een brief die Divosa naar de grootste politieke partijen heeft gestuurd, in de aanloop naar de komende verkiezingen.

Bij de vorige verkiezingen publiceerden de gemeentelijke netwerken een baanbrekend document waarin aandacht werd gevraagd voor herstel van bestaanszekerheid, het vergroten van kansengelijkheid en het makkelijker maken van gezond leven. Delen van deze zogeheten propositieDe winst van het sociaal domein’ werden overgenomen in het coalitieakkoord.

Investeringen

Het belang van de opgaven uit de propositie staat nog onverminderd overeind, ook nu het kabinet demissionair is. Het vraagt om een langjarige en niet vrijblijvende samenwerking van de overheid en alle maatschappelijke partners in en rondom het sociaal domein, zo staat in de brief. VNG, Divosa en NDSD werken aan een herijking van de propositie die later dit jaar naar buiten komt.

Meer informatie

Contactpersoon

Marcelle Breemans

procesmanager Werk, participatie en arbeidsmarkt