De Tweede Kamer besluit binnenkort welke onderwerpen op de politieke agenda blijven staan, nu het kabinet demissionair is en er verkiezingen in aantocht zijn. In de aanloop naar de besluitvorming heeft Divosa een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, met daarin een lijst van onderwerpen die wat ons betreft niet controversieel mogen worden verklaard.

Lees hieronder de brief:

Belangrijke en urgente ontwikkelingen in het sociaal domein mogen de komende tijd niet van de politieke agenda verdwijnen. Divosa, de vereniging van gemeentelijke leidinggevenden in het sociaal domein, vraagt hiervoor uw dringende aandacht, nu u op het punt staat te besluiten welke onderwerpen controversieel zijn.

De problemen waar kwetsbare inwoners en de uitvoering van het sociaal domein tegenaan lopen zijn zo urgent, dat vertraging in de besluitvorming op de onderwerpen die hiermee samenhangen wat ons betreft geen optie is. Structurele oplossingen zijn nodig. Inwoners die het op eigen kracht niet redden, moeten kunnen rekenen op een betrouwbare overheid. Gemeenten moeten op hun beurt kunnen rekenen op voldoende en voorspelbare financiële middelen. Ook in de toekomst. Voorkom dat zij in 2026 in een financieel ravijn vallen. 

Wij vragen u daarom om in het bijzonder de volgende onderwerpen niet controversieel te verklaren:

  • Bestaanszekerheid: Voor honderdduizenden inwoners is dit niet vanzelfsprekend, terwijl het een grondrecht is. Wacht niet met de uitvoering van adviezen van de Commissie Sociaal Minimum, anders belanden nog meer inwoners in armoede. 
  • Energietoeslag: Gemeenten staan in de startblokken om de inwoners die dat nodig hebben te ondersteunen. De winter nadert, uitstel of zelfs afstel van de energietoeslag is onverantwoord.
  • Participatiewet: Ga door met Participatiewet in Balans, zodat er meer ruimte komt voor de menselijke maat, vertrouwen en begrijpelijkheid én zodat iedereen kan meedoen.
  • Wmo: Zet de (her-)invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo door en voer het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen in.
  • Wams: Werk toe naar een snelle invoering van de Wams, zodat inwoners met meervoudige problemen beter integraal geholpen kunnen worden.
  • IZA: Ga door met het Integraal Zorgakkoord (IZA), zodat de zorg in Nederland - waar toch al zoveel druk op staat - efficiënter wordt en er meer aandacht voor preventie is.
  • Spreidingswet opvang asielzoekers: geef gemeenten duidelijkheid waar het gaat om de opvang van asielzoekers.

Deze tijd vraagt om continuïteit op een aantal heel belangrijke dossiers. De feiten zijn bekend, het is nu een kwestie van doen en doorgaan. Divosa gaat daarover graag verder het gesprek aan. Wij wensen u de komende tijd veel wijsheid en daadkracht toe.

Meld je aan voor het Divosa Politiek Café 2023

Wij betrekken onze leden graag in de lobby in de aanloop naar de formatie. Het eerstvolgende moment is het Divosa Politiek Café op 21 september. Je bent van harte welkom om mee te denken over de boodschap die Divosa formuleert en de randvoorwaarden voor gemeenten. Lees meer informatie over het Divosa Politiek Café en meld je aan.

Contactpersoon