De op 1 maart 2023 in werking getreden ‘Subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep’ heeft een update gekregen met nieuwe formulieren. De regeling, die in 2022 is uitgewerkt door het ministerie van SZW met het UWV, gemeenten en ggz-instellingen als partners, heeft als doel de arbeidsparticipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid te bevorderen.

Een gemeente kan bij UWV subsidie aanvragen voor een IPS-(re-)integratietraject wanneer een ggz-instelling een kandidaat voordraagt bij de gemeente. Meer informatie over deze regeling vind je onderaan deze pagina.

Formulieren

Voor de regeling zijn diverse formulieren ontwikkeld. Het aanvraagformulier was al beschikbaar maar is op een aantal kleine punten aangepast. We vragen om dit formulier in te zetten bij nieuwe IPS-aanvragen. Het is beschikbaar als geheel, maar op verzoek ook in drie aparte delen. Deze zijn individueel van elkaar in te vullen door de verschillende, betrokken partijen, om de aanvraag makkelijker te kunnen verwerken. Naast het aanvraagformulier zijn nu ook de andere formulieren gereed. Dit zijn: een stopbericht (deel 1 en 2), een beëindigingsverslag en een vaststellingsbeschikking.

Een korte toelichting:

  • Het stopbericht wordt gebruikt bij een voortijdige beëindiging van het IPS-traject. De GGZ-instelling stuurt stopbericht deel 1 beveiligd aan de betreffende gemeente en de gemeente stuurt stopbericht deel 2 beveiligd en uitsluitend via Zivver aan UWV.
  • Het beëindigingsverslag wordt door de GGZ-instelling naar de gemeente gestuurd als het IPS-traject is doorlopen en (na 2 of 3 jaar) is beëindigd.
  • Op basis van dit beëindigingsverslag kan de gemeente een vaststellingsbeschikking opstellen en die beveiligd naar de GGZ-instelling sturen.

Meer informatie

Bekijk de nieuwe formulieren op de pagina Subsidieregeling IPS-trajecten. Voor vragen, stuur een bericht naar Hoofdzaakwerk@divosa.nl

Contactpersoon

Cris Bergmans

projectcoördinator Hoofdzaak } Werk