Het kabinet heeft besloten aanvullende middelen beschikbaar te stellen voor de onderwijsroute in het inburgeringsstelsel. Aansluitend op de huidige extra financiële steun krijgen gemeenten vanaf 2026 voor een periode van 4 jaar geld om de onderwijsroute in te kunnen kopen, tegen een gemiddelde trajectprijs van €17.000. Hierbij zal ook sprake zijn van indexering en het meebewegen op aantallen. Dat heeft demissionair minister Van Gennip (SZW) in een Kamerbrief bekendgemaakt. 

Met de Onderwijsroute is het voor inburgeringsplichtigen mogelijk om door het leren van de Nederlandse taal en het volgen van deficiënte vakken een overgang te maken naar regulier beroeps- of wetenschappelijk onderwijs. (Jonge) inburgeraars krijgen hiermee een kans op een goede startkwalificatie. 

Wat vindt Divosa? 

Divosa is positief over dit besluit. Met dit besluit is er na jaren van discussie duidelijkheid gekomen en kunnen gemeenten en onderwijsinstellingen door met het maken van meerjarige afspraken. Zo kunnen (jonge) inburgeraars werken aan hun toekomst. 

Verzamelbrief inburgering

Vorige week heeft de demissionair minister de Tweede Kamer ook geïnformeerd over de uitvoering van de inburgering door middel van een verzamelbrief. Hierin gaat ze in op de acties die een snelle start met inburgering stimuleren. Ook onderstreept zij het belang van duale trajecten, waarin inburgeraars taallessen combineren met participatie. 

Meer informatie

Contactpersoon