Medewerkers

Kim Houben

procesmanager Bestaanszekerheid, Armoede en Schulden

Ik houd me bij Divosa bezig met bestaanszekerheid. Vooral vanuit het perspectief van kinderen en jongeren en in verbinding met thema’s als gezondheid, kansengelijkheid en de rechten van de mens. Daarnaast ben ik aanspreekpunt voor alle gemeenten en Divosa-leden in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen (regio Noord).

Ik heb bij een kleine en middelgrote gemeente gewerkt en ging altijd graag naar bijeenkomsten van Divosa. Toen een collega bij Divosa met zwangerschapsverlof ging, heb ik haar een paar maanden vervangen en ben niet meer weggegaan!

Wat ik leuk vind, is de verbindende schakel mogen zijn tussen dagelijkse praktijk bij gemeenten en de toch wel abstracte en beleidsmatige manier van denken op rijksniveau. Want van algemeenheden als 'iedereen gelijke kansen' houd ik niet zo. Wat gaan we nu morgen anders en beter doen? Plus de momenten in de week dat je een van onze leden kunt helpen, omdat de vraag waar ze mee worstelen al door een andere gemeente beantwoord is. Dat is waarom werken bij onze vereniging zo leuk is.

Waar je mij voor kunt bellen

Voor vragen over:

Foto Kim Houben