Het Caribische deel van Nederland krijgt per 1 juli volgend jaar een sociaal minimum. Dat is geheel in lijn met het recente advies van de commissie Sociaal minimum voor de BES-eilanden (Bonaire, Sint-Eustatius en Saba) onder leiding van Glenn Thodé. Divosa is blij met de uitkomst. 'De bestaansonzekerheid in deze bijzondere gemeenten is ongekend groot. Het is goed dat daar nu eindelijk verandering in komt', zegt Divosa-voorzitter Erik Dannenberg.

Voor het armoedeprobleem in Caribisch Nederland wordt al meer dan tien jaar aandacht gevraagd. Consumentenbond Unkobon spande zelfs een rechtszaak aan tegen de Nederlandse regering om beweging af te dwingen. 40 procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Veel inwoners zien zich gedwongen meerdere banen aan te nemen omdat ze anders niet kunnen rondkomen. In mei van dit jaar was er een grote manifestatie op Bonaire om aandacht voor het probleem te vragen en te pleiten voor de invoering van een sociaal minimum. Deze oproep werd gesteund door Divosa, dat eerder in een artikel in Sprank uitgebreid aandacht vroeg voor de armoede op de BES-eilanden.

Amendement

Het laatste zetje kwam van de Commissie sociaal minimum voor de BES-eilanden, die begin deze maand advies uitbracht aan het kabinet. Naar aanleiding daarvan kwamen de Tweede Kamer-fracties van ChristenUnie en D66 met een amendement op de SZW-begroting, om per 1 juli 2024 het minimumloon op de drie eilanden te verhogen naar het sociaal minimum, zoals het Nibud dat voor de commissie heeft berekend. Dit amendement kan rekenen op steun van een Kamermeerderheid. Met de verhoging is een bedrag gemoeid van 4,2 miljoen euro. Eenzelfde bedrag is uitgetrokken om werkgevers te compenseren voor hogere personeelslasten. 

Goede ontwikkeling

Divosa is blij dat zo snel na het uitkomen van het commissierapport de kogel door de kerk is. Alle inwoners van Nederlandse gemeenten hebben recht op een menswaardig bestaan. Het kan niet zo zijn dat overzeese gebiedsdelen een andere behandeling krijgen. Erik Dannenberg: 'Wat hoopgevend om te zien dat als je samenwerkt vanuit verschillende expertises, het lukt om dit na 13 jaar nu toch voor elkaar te krijgen. Bestaanszekerheid draait niet alleen om geld, maar ook om kansengelijkheid, ontwikkeling en zingeving. Als inwoners meer kansen krijgen zich te ontplooien, draagt dat ook weer bij aan een gezondere samenleving en vertrouwen in de overheid.'