Nederland krijgt op 1 januari 2022 een nieuw inburgeringsstelsel. Gemeenten gaan een belangrijke rol spelen bij de begeleiding van nieuwkomers in Nederland die inburgeringsplichtig zijn.

In het nieuwe stelstel stellen gemeenten samen met de inburgeraar een persoonlijk inburgeringsplan op, afgestemd op de individuele vaardigheden en mogelijkheden. Voor asielstatushouders regelt en betaalt de gemeente de benodigde cursussen. Gezinsmigranten en overige migranten moeten dat zelf betalen, maar krijgen wel begeleiding van de gemeente.

Lerend stelsel

Het ministerie van SZW heeft het nieuwe stelsel ontworpen en vormgegeven samen met organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering, waaronder de VNG, Divosa, DUO, het COA en taalkoepels. Door die nauwe samenwerking is de regelgeving toegesneden op de uitvoering. Ook wordt nauwgezet gevolgd hoe de wet in de praktijk wordt uitgevoerd. Daardoor kunnen eventuele onvolkomenheden worden bijgesteld en kunnen partijen leren van elkaars ervaringen. 

Ondersteuning

Het ondersteuningsprogramma van het ministerie van SZW, Divosa en de VNG stopt niet op 1 januari 2022. Ook na deze datum kunnen gemeenten en ketenpartners nog bij de organisaties terecht als zij vragen hebben of nadere ondersteuning zoeken.