Kennisuitwisseling is een belangrijke taak van Divosa. Feiten en cijfers over het gemeentelijk sociaal domein én het verhaal erachter geven gemeenten inzicht waarmee zij hun uitvoering kunnen verbeteren. Divosa vindt het belangrijk dat kennis wordt vertaald naar de praktijk en dat vraagstukken uit de praktijk een plek krijgen in onderzoek.

Gedegen kennis, gebaseerd op kwalitatieve data en onderzoek, is onontbeerlijk om te kunnen blijven leren en verbeteren in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Niet alleen een meerjarig en breed perspectief op deze kennis is van belang, ook goede kwaliteit van data is dat. Divosa zet daarom niet alleen in op het aanbieden van data en onderzoek, maar ondersteunt haar leden ook bij het gebruik ervan. Hierbij focust Divosa de komende jaren op de uitwisseling tussen de wetenschap en de uitvoeringspraktijk en op datagedreven werken.

Wat doet Divosa?

Divosa biedt gemeenten feiten en cijfers over het gemeentelijk sociaal domein vanuit verschillende benchmarks. Met de Divosa Benchmark Armoede & Schulden, de Divosa Benchmark Werk & Inkomen en de Divosa Benchmark Statushouders & Inburgering kunnen gemeenten hun resultaten meten en vergelijken. Divosa ontwikkelt deze benchmarks samen met partners BMC en Stimulansz. Daarnaast beheert Divosa verschillende monitors op het gebied van schulden en werken we met partners aan standaardisatie van data rond armoede en schulden in de ‘Datadeal’.  

Rondom data-gedreven werken verkent Divosa welke vraagstukken bij leden spelen en hoe we daar verdere ondersteuning in kunnen bieden. Het uitwisselen van kennis tussen leden is hierbij altijd het uitgangspunt. Divosa brengt onderzoeken die voor en door gemeenten worden gemaakt in kaart en deelt deze met leden.