Simpel Switchen is een succes, maar we zijn er nog niet. Dat staat in de brief van 13 januari 2023, waarmee minister Schouten de Tweede Kamer informeerde over de voortgang van het project. Divosa is al sinds 2019 samen met het ministerie van SZW aan de slag om drempels om aan het werk te gaan weg te nemen. En om mensen een veilige weg terug met financiële zekerheid te bieden als het even niet lukt, zodat iedereen mee kan doen op de plek die op dat moment het beste bij diegene past.

In de Kamerbrief wordt er naast een terugblik op de activiteiten van het afgelopen jaar ook vooruitgeblikt naar de doelstellingen voor Simpel Switchen voor de komende tijd. Zo zijn er mede door Simpel Switchen een aantal aanpassingen in wet- en regelgeving aangekondigd, waaronder het Besluit advisering beschut werk en Participatiewet in balans. Maar zijn er ook activiteiten georganiseerd die de uitvoering ondersteunen en inspireren om Simpel Switchen mogelijk te maken, zoals de Inspiratielabs on Tour (IOT’s) en de leergang Simpel Switchen.

Kleine stappen, grote veranderingen

De uitvoering van het programma Simpel Switchen laat zien dat je steeds vanuit de behoeften van het individu met soms kleine praktische stappen grote veranderingen in gang kunt zetten. Ook op het gebied van wet- en regelgeving. Veranderingen die ertoe leiden dat de overgangen tussen uitkering en werk of tussen vormen van (betaald) werk echt makkelijker worden en mensen beter in staat worden gesteld mee te doen op de best passende plek. Ook al zijn veel organisaties enthousiast over Simpel Switchen en willen ze er graag mee aan de slag, in de praktijk is het toch nog lastig.

Wat vindt Divosa?

Divosa vindt dat er alles aan moet worden gedaan, door het Rijk én gemeenten, om mensen die zich willen ontwikkelen een veilige basis te bieden. We zijn trots op de bijdrage van Simpel Switchen aan de plannen in wet- en regelgeving die mensen meer financiële stabiliteit moeten bieden, zoals het bufferbudget, automatisch verrekenen, het versoepelen van de aanvraagprocedure voor de bijstand en de mogelijkheid om in schrijnende gevallen drie maanden bijstand met terugwerkende kracht toe te kennen.

Ook zijn we blij met de enthousiaste deelname van gemeenten en zorginstellingen aan Inspiratielab on Tour, de leergang voor professionals en de Serious game: 1 uur in de bijstand, die blijkt te motiveren tot bijvoorbeeld het aanpassen van brieven of het aanvraagproces van de bijstand.

Contactpersoon

Luciënne Middelhof

procesmanager en programmamanager leren en ontwikkelen