Publicaties

Factsheet statushouders en gezinsmigranten: rapportage inburgering, onderwijs, werk en bijstand

Ieder half jaar publiceert de Divosa Benchmark cijfers uit de Divosa Benchmark Statushouders & Inburgering. Deze cijfers geven een beeld van de inburgering, onderwijsdeelname, arbeidsmarktpositie en bijstandsafhankelijkheid van statushouders en − sinds eind 2022 − gezinsmigranten. De cijfers zijn gebaseerd op de data van 180 gemeenten, die 61% van de bevolking vertegenwoordigen. Deze factsheet bevat de cijfers tot en met juni 2022.

In het najaar van 2022 publiceerde de Divosa Benchmark voor het eerst cijfers over gezinsmigranten in een aparte factsheet, waarbij werd ingegaan op deze (voor gemeenten) nieuwe groep. In de factsheet die de Divosa Benchmark nu publiceert, zijn de cijfers van de twee specifieke doelgroepen samengebracht onder verschillende thema’s.

De Divosa Benchmark is een samenwerking van Divosa, BMC en Stimulansz. 

Inhoud

Contactpersoon